De verschillende stijlen van Salsa

07/01/2013 17:09

Binnen de dansvorm Salsa zijn een twee grote en bekende stijlen te onderscheiden, namelijk de L.A. Style en de New York Style. De Salsa muziek die gebruikt wordt bij deze dans heeft een vier kwartsmaat, waarbij het verschil in stijlen ontstaat door de tel waarop gedanst wordt.

Bij de L.A. Style wordt gedanst op de eerste tel. Dit wilt zeggen, dat de beweging begint op tel 1 en op tel 5 van iedere set van twee maten. De vierde tel is een rusttel, waarop geen beweging met de voeten gemaakt wordt. Bij deze bekende stijl, wordt op de eerste tel één voet schuin naar achteren verplaatst. Op de tweede tel gaat de andere voet omhoog en weer omlaag en op de derde tel komen beide voeten weer op dezelfde lijn. De linkervoet en rechtervoet worden om en om verzet.

Bij de New York Style wordt ook een rusttel gebruikt, maar in tegenstelling tot de L.A. Style ligt de rust op tel 1 en tel 5. De beweging die gemaakt wordt met de voeten is wel hetzelfde in beide stijlen. De keuze voor de stijl is afhankelijk van de nadruk die gelegd wordt in de muziek waarop gedanst wordt.